?


!
..?


, ,
, GOpro (
)
.
,
, ,
.
, , , , , , .


.
,
,

.
, , -
.
, ,
.
, .

, ,
.
, ,
, .

.


.
, .
, ,
, , ,
.

, , .
, , , ,
.02 2017. 29 2017